Bibliography

Bibliography De la vela al vapor. La marina catalana a través d’una familia de Vilassar de Mar: els Sust,