Bibliography

Bibliography La Marina mercant de Lloret de Mar: Segles XVIII i XIX