Bibliography

Bibliography Aproximació al treball de les dones en alta mar. Les primeres treballadores de la Compañía Trasatlántica, SA (1880-1940)”